Faravids VargarSusipäälogo

Kung Faravid

kaksintaistelu

”Den vintern for Thorolf till Finmark igen, och tog med sig runt 100 män. Som förr, höll han marknad med Finnerna, och rester kors och tvärs över Finmark. Men så nådde han längst österut, och eftersom han var väntad, mötte honom några Kvener som sa att de var utsända av Faravid, Kung över Kvenland, eftersom Karelerna var på framfart i hans land, och hans meddelande var att Thorold borde resa dit och lända honom hjälp; och vidare att Thorolf skulle få en del av krigsbytet lika stort som kungens del, och var och en av hans män dubbelt så mycket som en Kven. Hos Kvenerna var lagen sådan att kungen skulle ha en tredjedel jämfört med sina män när bytet delades, och förutom detta, alla jörnskinn och sobelskinn. Thorolf framförde förslaget för sina män, och gav dem beslutet att resa eller inte; och de flesta valde att drista sig, då lönen var så stor. Så var det bestämt att de skulle resa österut med budbärarna.

Finmark är en vidsträkt trakt, det avgränsas västerut av havet, från vilket stora fjorder tränger in; av hav också norrut och runt till öst; men söderut ligger Norge; och Finmark sträcker sig längs med nästan hela inlandet ner till söder, som också Hålogaland utanför. Men österut från Namdalen ligger Jämtland, sedan Helsingland och Kvenland, sedan Finland, sedan Karelen; norr om alla dessa länder sträcker sig Finmark, och där finns stora bebodda områden, några i dalar, andra vid sjöar. Finmarks sjöar är otroligt stora, och invid dessa sjöar finns vidsträckta skogar. Men höga fjäll sträcker sig från ände till ände av Marken, och denna bergsrygg kallas Keels.

Men när Thorolf kom till Kvenland och mötte Kung Faravid, bereddes de för marchen, det var tre hundra av kungens män och ytterligare ett hundra Norrmän. Och de gick via den över vägen över Finmark, och kom dit Karelerna befann sig på fjället, samma som förut varit på framfart bland Kvenerna. De, när de blev medvetna om fienden, samlade sig och avancerade för att möta dem, de förväntade sig triumf som förut. Men, då de var förenade i striden, Norrmännen gick ursinningt till attack, bärandes sköldar starkare än vad Kvenerna hade; slakt kom att ske i Karelernas led, många föll, några flydde. Kung Faravid och Thorolf tog deras enorma rikedom av byte, och återvände till Kvenland, och efteråt Thorolf och hans män till Finmark, han och Faravid skiljdes i vänskap.

Samma vinter gick Thorolf upp på fjället med ett hundra män; han gick ännu en gång österut till Kvenland och mötte kung Faravid. De rådgjorde tillsammans, och beslöt att gå på fjället igen som vintern förut; och med fyra hundra män gjorde de nerslag på Karelen, och attackerade de områden som de själva ansåg matcha dem själva i nummer, och på framfart där tog stora byten, och de återvände tillbaka upp till Finmark då vintern fortgick."

- Egils Saga (circa 1230-1240)